สินค้า

ขนาดของสินค้า : กว้าง 58 ซม. ลึก 53 ซม. สูง 91 ซม.

 

รายละเอียดภายในประกอบไปด้วย

 

ช่องจัดเก็บนาฬิกา Automatic : 11 เรือน

ช่องจัดเก็บสิ่งของเพิ่มเติม : 2 ช่อง

ตัวตู้ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยและแจ้งเตือนในกรณีที่มีเหตุโจรกรรมเกิดขึ้นครับ

 

คลิป VDO รายละเอียดภายในและฟังก์ชั่นความปลอดภัย ตู้เก็บรักษานาฬิกา Automatic รูปแบบเซฟนิรภัย ที่มาพร้อมนวัตกรรมตรวจจับภัยโจรกรรมและป้องกันไฟ

https://www.youtube.com/watch?v=2vU1tr78daI