สินค้า

ขนาดของสินค้า :  กว้าง 46 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม.

 

รายละเอียดภายในประกอบไปด้วย

 

ช่องจัดเก็บนาฬิกา Automatic : 12 เรือน

ช่องจัดเก็บสิ่งของเพิ่ม : 4 ช่อง

ช่องพักสิ่งของขนาดใหญ่ : 1 ช่อง

ตัวตู้ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยและแจ้งเตือนในกรณีที่มีเหตุโจรกรรมเกิดขึ้น

 

คลิป VDO ฟังก์ชั่นการใช้งานตู้เก็บรักษานาฬิกา Automatic รูปแบบเซฟนิรภัย ที่มาพร้อมนวัตกรรมตรวจจับภัยโจรกรรมครับ

https://www.youtube.com/watch?v=tQJJb-6tw_o